การเสวนาและนิทรรศการ “เปิงใจ เก่าใหม่ สล่าศิลป์ล้านนา”

19 มีนาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสที่มาเป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาและนิทรรศการ “เปิงใจ เก่าใหม่ สล่าศิลป์ล้านนา” พร้อมด้วยคุณสิริธรร ณ ระนอง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ดร.สิริกร มณีรินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น นายภาวี โพธิ์ยี่ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จากองค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการเสวนา เพื่อร่วมขับเคลื่อนการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาช่างไทย และสล่าล้านนา สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ สร้างความยั่งยิน เสริมสร้างเศรษฐกิจสังคมให้ก้าวหน้าต่อไป ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่