วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดกิจกรรม Roadshow ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

25 สิงหาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธช ละวรรณา Lect.Dr.Phillip Y Freigberg และอาจารย์ ดร.ณัฐพล อุดมเลิศสกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชานวัตกรรมดิจิทัล เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรของวิทยาลัยฯ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รูปแบบของกิจกรรมเป็นการบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล รายละเอียดหลักสูตร และการถาม-ตอบ โดยมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 80 คน
แกลลอรี่