ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน มช.

5 พฤศจิกายน 2563

คณะเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์ชล วัฒนากูล ผู้ช่วยคณบดี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่