คณะเทคนิคการแพทย์ ออกให้บริการวิชาการชุมชน ณ เทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน

15 มีนาคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลป่าสัก จ.ลำพูน ออกให้บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 1/2565 โดยมี การบริการเจาะเลือดเพื่อตรวจสุขภาพ เอกซเรย์ปอด ให้บริการการตรวจคัดกรองด้านสุขภาพจิตและให้แนะนำด้านสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ให้บริการตรวจและให้คำปรึกษาทางด้านกายภาพบำบัดเบื้องต้น แก่ประชาชน ณ เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565
แกลลอรี่