CAMT จัดแข่งขัน ROV Chiang Mai's Youth E-sport 2022

24 มิถุนายน 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่จัดการแข่งขัน ROV Chiang Mai’s Youth Esports Tournament 2022 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนของจังหวัดเชียงใหม่ได้พัฒนาทักษะและศักยภาพด้านกีฬาอีสปอร์ตและเพื่อสร้างบุคลากรป้อนสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเกมและรองรับระบบเศรษฐกิจดิจิทัลไทยในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นทีม พัฒนาสมองฝึกไหวพริบ ทักษะการวางแผนและทักษะการเป็นผู้นำ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งโครงการได้เปิดรับสมัคร เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ อายุ 15 - 22 ปี จำนวน 128 ทีม ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคม 2565 เริ่มการแข่งขันแบบออนไลน์ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 และแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม CAMT เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 70,000 บาท สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/CAMTEsportTournament
แกลลอรี่