ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายเรื่อง เทคนิคการสืบค้นขั้นสูงและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

19 มีนาคม 2567

สำนักหอสมุด

      สำนักหอสมุดจัดการบรรยาย เรื่อง เทคนิคการสืบค้นขั้นสูงและการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น วิทยากรโดย นางสาวนันทรัตน์ นนทิวัฒน์วณิช Library Service Engineer จากบริษัท EBSCO Information Services ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom ลงทะเบียน ได้ที่ https://cmu.to/220367

หมายเหตุ: เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่