ต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

16 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ในกิจกรรมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ และกิจกรรมเยี่ยมชมหลักสูตรและคณะต่างๆ โดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านเทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาแอนนิเมชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ โดยนักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในสาขาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยตลอดจนห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของทางวิทยาลัยฯ เพื่อเกิดประสบการณ์ในการเรียนทางด้านเทคโนโลยี โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566
แกลลอรี่