นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คว้าเหรียญทองใน UIPM Global Laser Run City Tour Singapore 2019

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์


นางสาวมุกตาภา ช้างหิน นักศึกษาชั้นที่ที่ 2 สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นนักกีฬาในสังกัดของสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปัญจกีฬา รายการ "UIPM Global Laser Run City Tour Singapore 2019" ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2562 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ การแข่งขันรายการดังกล่าวมีนักกีฬาจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐฟิลิปินส์ ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน โดยนางสาวมุกตาภา ช้างหิน สามารถทำผลงานได้ เหรียญทอง ในประเภท Elite (Women)
 
แกลลอรี่