ต้อนรับผู้บริหาร เทนซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เกรเดียนท์ กรุ๊ป จำกัด

7 ตุลาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี


อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. ปรีดิ์ เที่ยงบูรณธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือในด้านวิชาการ กับผู้บริหารนำโดย Mr.William Wang Director of Channale Sales & Partnerships พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเทนซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เกรเดียนท์ กรุ๊ป จำกัด ทั้งนี้คณะได้เยี่ยมชมโปรเจค Cross Borders E-commerce และห้องวิจัย 3 D Printing โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565
แกลลอรี่