อบรมและพัฒนาสื่อเพื่อนำเสนองานวิจัย

24 สิงหาคม 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี จัดอบรมและพัฒนาสื่อเพื่อนำเสนองานวิจัย วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตคลิปวีดีโอเพื่อนำเสนองานวิจัยและเพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์งานคลิปวีดีโอ ณ.ห้อง114 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/CAMTOfficial