หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (M.B.A. Marketing) ลุยจัดสัมมนาพัฒนาทักษะนักศึกษาปริญญาโท “Essential Networking Skills” ต้อนรับเปิดเทอม

21 มิถุนายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 17 มิถุนายน 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (M.B.A. Marketing) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัมมนาเวทีแรกต้อนรับเปิดภาคเรียนการศึกษา 2566 แก่นักศึกษาภายใต้หลักสูตรฯ รุ่นที่ 17 ในหัวข้อ Essential Networking Skills ณ โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท โดยเชิญ อ.ดร.อฬิญญา พงษ์วาท ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะที่จำเป็นแก่นักศึกษาในการสร้างกลุ่มเครือข่ายสู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพ พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 18 ได้ร่วมรับฟังการสัมมนา พร้อมจัดกิจกรรมต้อนรับเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่น สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน รวมถึงการเป็นเครือข่ายทางธุรกิจร่วมกันในอนาคต

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่