วารสาร Veterinary Integrative Sciences (Vet. Integr. Sci.) ได้รับรางวัล The Most Cited Paper Awards ประจำปี 2021

15 ธันวาคม 2563

คณะสัตวแพทยศาสตร์

วารสาร Veterinary Integrative Sciences (Vet. Integr. Sci.) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความยินดีที่จะประกาศรางวัล The Most Cited Paper Awards ประจำปี 2021 ซึ่งเป็นรางวัลให้กับบทความทางวิชาการที่ถูกอ้างถึงมากที่สุดเป็นเอกสารที่ตีพิมพ์ในวารสาร Veterinary Integrative Sciences ที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดตามฐานข้อมูล 2 แห่ง คือ 1-Scopus และ 2-Web of Science ในช่วงเวลา 3 ปี ที่รวมถึงปีที่ได้ถูกเผยแพร่ (2018-2020)  ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์เชิงรุก
แกลลอรี่