กิจกรรม “แต้มแม่ข่า บูชาเมืองงาม ขานนามนครพิงค์”

9 กุมภาพันธ์ 2564

สถาบันวิจัยสังคม

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำจัดกิจกรรม “แต้มแม่ข่า บูชาเมืองงาม ขานนามนครพิงค์” กิจกรรมจิตอาสาวาดภาพเพื่อเมืองเชียงใหม่ ณ ท่าน้ำชัยศรีภูมิ ถนนอัษฎาธร ริมคลองแม่ข่า

ขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลากหลายวัย รุ่นใหญ่เล็ก ทั้ง เด็กๆนักเรียนนักศึกษาชาวเชียงใหม่ จากโรงเรียนอาชีวะศึกษา ยุพราชวิทยาลัย
โรงเรียนนานาชาติ ฯลฯ รวมถึงน้องๆใส่เครื่องช่วยฟังศิลปินสีน้ำ คุณครู และศิลปินชาวเชียงใหม่ กว่า 50 คน

ขอขอบพระคุณศิลปินกิติมศักดิ์
1) ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ : นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
2) ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ : นายศรัญญู มีทองคำ
3) ท่านผอ. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ชม. : น.ส.วรรณศรี ปัญญาประชุม
4) ท่านปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ : นางนุสรา ยันตรโกวิท
5) ท่านรองปลัดเทศบาล : นายประสงค์ เรือนสอน ฯลฯ
.........................................................................................
โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก
ดำเนินการโดย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ขอบคุณภาพถ่ายและคลิปวีดีโอจากผู้เข้าร่วมงานทุกท่านค่ะ
#สถาบันวิจัยสังคมมช.
#SRICMU
#มรดกโลก
แกลลอรี่