ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

19 ตุลาคม 2563

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2563 ณ วัดฝายหิน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
แกลลอรี่