ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เข้าพบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

23 ธันวาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

นางเสาวณีย์ อภิญญานุวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมมอบหนังสือ "เฉลิมราชพัสตรา" และผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ ในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2565 วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์  
แกลลอรี่