ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

17 มิถุนายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 และสาขาวิชาฯ พบนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings และ facebook live โดยกิจกรรมเริ่มต้นจากการกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังจากนั้นท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษา และผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. ทนงศักดิ์ ไชยาโส แนะนำสถานที่ อาคารเรียน หัองปฏิบัติการต่างๆ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้แก่นักศึกษาใหม่

นอกจากนี้ ยังมีการแนะนำและพูดคุยกับหัวหน้าสาขาวิชาทั้ง 6 สาขาวิชา กิจกรรม Q&A กับผู้บริหาร ที่ดูแลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การใช้ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ปิดท้ายด้วยกิจกรรมนักศึกษาใหม่พบสาขาวิชา และนักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา

#แล้วเราจะขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ดีกว่าไปด้วยกัน
#อกมช
#อุตสาหกรรมเกษตร
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่