ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ประสานงานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรนานาชาติ)

22 มีนาคม 2567

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ประสานงานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรนานาชาติ)