ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562

1 กรกฎาคม 2562

คณะเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่