ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

22 สิงหาคม 2562

สำนักงานมหาวิทยาลัย

          ประกาศสำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

                    ด้วยสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,200.-บาท 

                    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 30 ส.ค. 62

แกลลอรี่