ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ สังกัดหน่วยประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

13 กันยายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ สังกัดหน่วยประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2565


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.vet.cmu.ac.th/web2022/page8.html

แกลลอรี่