ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (นักการตลาด)

7 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ประกาศรับสมัครงานบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ สังกัดหน่วยประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร ตำแหน่ง นักการตลาด จำนวน 1 อัตรา

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2565
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.vet.cmu.ac.th/web2022/page8.html

แกลลอรี่