พิธีมอบทุนการศึกษา ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

20 กันยายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

              รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคุณปิติ ภิรมย์ภักดีผู้แทนคุณสันติ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา พร้อมด้วย นายอัฏฐพล เขื่อนคำ หัวหน้างานทุนการศึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ และ นางสาวยูยุ มาเยอะ ตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับทุน เข้าร่วม ซึ่งบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 16 ทุน มูลค่าทุนละ 25,000 บาท รวมเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 400,000 บาท เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กรุงเทพมหานคร


ภาพและรายละเอียดประกอบข่าว : กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

แกลลอรี่