ผู้บริหาร CMUBS ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567

8 กรกฎาคม 2567

คณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 รศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยนายนิรันดร์ บรรณศรี ตัวแทนบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากส่วนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม

โดยหลังเสร็จสิ้นพิธี เทียนพรรษาของคณะบริหารธุรกิจจะนำไปถวายเป็นพุทธบูชายังวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 ต่อไป
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่