ขอแสดงความยินดี กับศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ในโอกาสได้รับรางวัล แพทย์ดีเด่น

5 พฤศจิกายน 2563

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ในโอกาสได้รับรางวัล แพทย์ดีเด่นในชนบท ของศิริราชพยาบาล 
แกลลอรี่