โครงการ Northern Digital Economy (NDE)

22 ตุลาคม 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

กิจกรรม 101 Google Ads workshop ภายใต้โครงการ Northern Digital Economy (NDE) โดยวิทยาลัยฯ
ร่วมกับบริษัท Nex Digital Marketing โดยมีคุณ ศุภกิจ ธารพระจันทร์ Google Ads Spacialist
มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Google Ads รวมถึงวิธีใช้งาน
วิเคราะห์การแสดงผล และการวางแผนทำการตลาดออนไลน์ นอกจากนี้กล่าวถึง โครงการต่างๆ ของ
Google รวมถึงวิธีสอบ Online Certificate สำหรับใช้ Reskill Upskill
หรือต่อยอดในสายงานของตนเองในอนาคต เพราะการตลาดออนไลน์ไม่ใช่ทางเลือก แต่คือทางรอด

จัดขึ้นวันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 ณ ห้อง 215 
แกลลอรี่