รับมอบเงินสมทบ กองทุน ธีระ-จริยา- ธีรยา วิสิทธิ์พานิช

19 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบเงินทุนการศึกษากองทุน ธีระ-จริยา- ธีรยา วิสิทธิ์พานิช จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากรองศาสตราจารย์ธีระ วิทสิทธิ์พานิช และครอบครัว เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบฯ ณ ห้องหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2565
แกลลอรี่