นักศึกษาวิทยา มช. ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน "HGS-HIRe Summer Student Program at GSI" ณ เยอรมนี

27 มกราคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

                  นางสาวสุรวดี คำมี นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน "HGS-HIRe Summer Student Program at GSI" ณ เมืองดาร์มสตัดท์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2565

ทั้งนี้ โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของสถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ (HGS-HIRe Summer Student Program at GSI) เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ Helmholtz Graduate School for Hadron and Ion Research และสถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ (GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research: GSI) ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาฟิสิกส์และสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องจากยุโรป และประเทศที่มีความร่วมมือกับ GSI ได้เข้าร่วมในโปรแกรมดังกล่าวในช่วงฤดูร้อนของปี


Website : https://hgs-hire.de/summer-program/
https://www.princess-it.org/th/mou-inter/project-gsi.html

แกลลอรี่