CMUBS จัดอบรมเทคนิคและวิธีการวางแผนด้านการเงินในอนาคต พร้อม workshop สร้างความเข้าใจผ่านการเล่นเกมแก่นักศึกษา

4 สิงหาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ (CSC) คณะบริหารธุรกิจ เชิญคุณจุฑารัตน์ รัตนจุฑากูล กรรมการบริหารบริษัท อีซี่ฟิน จำกัด และผู้จัดการภาคอาวุโส บริษัท เอไอเอ จำกัด พร้อมทีมงาน The Rouy Group จำนวน 10 ท่าน เป็นวิทยากรในการอบรม “เทคนิคและวิธีการวางแผนด้านการเงินในอนาคต” แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจฯ ณ ห้องประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมจัดให้มีกิจกรรม workshop ฝึกปฏิบัติวางแผนทางการเงิน ผ่านการเล่นเกมส์ และแนะนำความเสี่ยงและวิธีการในการลงทุนให้แก่นักศึกษา เพื่อเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาให้มากยิ่งขึ้น ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่