ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน

12 พฤษภาคม 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E140070 อัตราเงินเดือน 20,250 บาท ตามรายละเอียดดังแนบ 
แกลลอรี่