สรุปผลการดำเนินการประจำปี 2563 ของสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร

4 มกราคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินการประจำปี 2563 ของสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี คุณปิยะนุช สวัสดี เลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธาน ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรทั้งในส่วนของสำนักงานคณะฯ สำนักวิชาฯ และศูนย์บริการธุรกิจฯ เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานคณะฯ
แกลลอรี่