ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

26 พฤษภาคม 2566

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ EP090001 จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2566 รายละเอียดคลิก