ภาควิชาการเงิน CMUBS จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา พร้อมประชุมชั้นปีและพบอาจารย์ที่ปรึกษา

12 กรกฎาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคาร ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจ พร้อมจัดให้มีการพบอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละชั้นปี (ปี 2-4) เพื่อแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร, รับฟังบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการทำงานและฝึกงานรวมถึงแนะแนวการเตรียมตัวสอบใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับสายงานการเงินจากรุ่นพี่ คุณวริศรา กล้ากลางชน เจ้าของเพจ muaywaristhebaker และ Hanjuku Cheesecake ชีสเค้กน้องฮาน และคุณสุทธิชัย ใจอุตม์ กรรมการผู้จัดการ บจก. ม่อนดอยหลวง ออร์แกนิค คอฟฟี่ และ บจก. ฟู้ด เอมิเนนส์ ก่อนปิดท้ายกิจกรรมด้วยการประชุมชั้นปี ร่วมกิจกรรมสายรหัสและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ บริเวณลานกิจกรรมชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่