การแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ของจังหวัดเชียงใหม่

23 พฤศจิกายน 2564

คณะเกษตรศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ร่วมการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าว
ในการนี้คณะเกษตรศาสตร์ได้ประชาสัมพันธ์การเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ในปี 2565 และการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
แกลลอรี่