แจ้งเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน เลขที่ E 140070

13 เมษายน 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

แจ้งเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน เลขที่ E 140070 ตามรายละเอียดในประกาศดังแน 
แกลลอรี่