น้ำมันหอมระเหย ที่สกัดมาจากพืช สกุล Satureja ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม มาเป็นทางเลือกทดแทนการใช้สารกำจัดแมลงสังเคราะห์ในอนาคต

24 ธันวาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

การใช้สารกำจัดศัตรูพืช ทำให้เกิดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ตกค้างในพืชอาหาร และเป็นภัยต่อสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ จึงมีการพัฒนาน้ำมันหอมระเหย ที่สกัดมาจากพืช สกุล Satureja ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม มาเป็นทางเลือกทดแทนการใช้สารกำจัดแมลงสังเคราะห์ในอนาคต ซึ่งสารสกัดดังกล่าวมีผลในการกำจัดแมลง ไรศัตรูพืช รวมถึง ไส้เดือนฝอย ที่เข้าทำลายพืช
??ได้ตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Environmental Research and Public Health
??สามารถติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdpi.com/1660-4601/18/11/6050


#คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUBGCmodel #CMUSDGs #CMUSDG1 #CMUSDG2 #CMUSDG3 #CMUSDG12

แกลลอรี่