คณะผู้บริหารร่วมหารือแนวทางการเตรียมพื้นที่ดำเนินการติดตั้ง “เครื่องกำจัดขยะติดเชื้อ”

29 ตุลาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพห้องปฏิบัติการ และตัวแทนคณะทำงานศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ ศ.ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร ในโอกาสเข้าหารือแนวทางการเตรียมพื้นที่ดำเนินการติดตั้ง “เครื่องกำจัดขยะติดเชื้อ” สำหรับให้บริการแก่คณะและหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่