ต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

10 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา รองคณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างทักษะทางด้านเทคโนโลยี โดยนักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของทางวิทยาลัยฯ และร่วมเล่นเกมด้วย Virtual Reality (VR) เพื่อเกิดประสบการณ์ในการเรียนทางด้านเทคโนโลยี โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566
แกลลอรี่