เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

21 กันยายน 2566

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ S4080139
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 6 ตุลาคม 2566
สมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU-HR Recruitment)
ทางเว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/
(ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ จะปิดรับสมัคร ณ เวลา 16.30 น.)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053 944012 ต่อ 110
แกลลอรี่