อว.แฟร์ : SCI Power for Future Thailand 22-28 กรกฎาคม 2567

8 กรกฎาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

อว.แฟร์ : SCI Power for Future Thailand  22-28 กรกฎาคม 2567  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ขอเชิญเข้าชมนิทรรศการและการประชุมของ วช. ในงาน “อว.แฟร์ : SCI Power for Future Thailand” ระหว่างวันที่ 22 - 28 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

กิจกรรมการประชุม ในหัวข้อ

  • การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ : ประโยชน์แท้แก่มหาชน
  • Future Thailand : อนาคตที่ยั่งยืน ด้วยการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม”
  • การประชุม เสวนา และการอบรมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญ(Hub of Talents) และ ศูนย์กลางความรู้(Hub of Knowledge)โดยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์

ภาคนิทรรศการ ในโซน F “SCIENCE FOR FUTURE THAILAND”

พบกับเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมจาก Hub of Talents และ Hub of Knowledge
ภายใต้แนวคิด “Hub of Talents & Knowledge For All”

  • Hub for Environment
  • Hub for Future Technology
  • Hub for Society
  • Hub for Agriculture
  • Hub for Health

 พร้อมด้วยกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย ชิม ช้อป เพลินกับผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม และกิจกรรมสนุกสนานอีกมากมายภายในงาน

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมภาคการประชุมผ่านเว็บไซต์ : https://mhesifairconference.com

แกลลอรี่