ขอแสดงความยินดีกับ นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ ในโอกาสที่ได้รับ รางวัล เพชรพาณิชย์ ประจำปี 2564

30 สิงหาคม 2564

คณะเศรษฐศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นักศึกษาเก่าคณะเศรษฐศาสตร์รหัส 20 ในโอกาสที่ได้รับ รางวัล เพชรพาณิชย์ ประจำปี 2564 สาขาข้าราชการ ส่วนกลาง ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่