อาจารย์พยาบาล มช. ร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Medication Prescription of BSN-Prepared/Advance Practice Nurses: Current Status and Challenges

13 ธันวาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมการสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 13 จัดโดย เครือข่าย Virtual Global Health Hub เรื่อง Medication Prescription of BSN-Prepared/Advance Practice Nurses: Current Status and Challenges เจ้าภาพการจัดครั้งนี้ ได้แก่ Universidad Nacional de Colombia ประเทศโคลอมเบีย การสัมมนาทางวิชาการดังกล่าวได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ตุรกี บราซิล สหรัฐอเมริกา โคลอมเบีย และ ไทย ร่วมนำเสนอข้อมูล ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566


แกลลอรี่