ชมรมดนตรี สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีในโครงงานวาเลนไทน์ของฉัน

16 กุมภาพันธ์ 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ชมรมดนตรี สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีในโครงงานวาเลนไทน์ของฉัน ภายใต้ชื่อ “Be My Valentine” โดยเชิญ ผศ.ดร.วิสุทธร จิตอารี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม
ณ ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นเวทีในการแสดงความสามารถของนักศึกษาชมรมดนตรี ฝึกการทำงานและการบริหารจัดการโครงการ สร้างเครือข่ายและประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มนักศึกษา โดยเปิดโอกาสพี่น้องนักศึกษาชาว CMU ได้มีกิจกรรมสร้างสรรค์ในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์กับบรรยากาศยามเย็น

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่