มช. ลงนาม Dali University, China พัฒนาวิชาการ

1 เมษายน 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Prof. Wang Hua, President Dali University, China ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Dali University, China ภายใต้ความร่วมมือของ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562  
แกลลอรี่