ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. โสระยา ร่วมรังษี อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์

9 สิงหาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร. โสระยา ร่วมรังษี อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่นของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 สาขารับใช้สังคม
แกลลอรี่