พิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ เนื่องในโครงการบูรณะปรับปรุงศาลพระภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภูมิทัศน์โดยรอบ

19 เมษายน 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ เนื่องในโครงการบูรณะปรับปรุงศาลพระภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภูมิทัศน์โดยรอบ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธี ณ ศาลพระภูมิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562
แกลลอรี่