ทำความรู้จักกับหลักการ 5R หลักการลดปริมาณขยะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลก

29 กันยายน 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์


5R เป็นหลักการที่เกิดขึ้นจากคำ 5 คำ ดังนี้

Reduce : คือ การลดการใช้ ลดการบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง เช่น ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้ ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน หรือถ้าไปไหนไม่ไกล จะเดินไปเองก็ได้ เป็นต้น ด้วยวิธีนี้เราจะสามารถเก็บทรัพยากรด้านพลังงานไว้ใช้ได้นานมากขึ้น ประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้อยู่ยั่งยืนยื่งขึ้น

Refuse : คือ การปฏิเสธ หรือไม่ใช้ของที่คิดว่าเป็นการทำลายทรัพยากร และสร้างมลพิษใหเ้เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม

Reuse : คือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ้ำ เช่นการใส่ชุดเดิมๆ ที่ยังมีคุณภาพดีอยู่ การนำของไปบริจาคแทนที่จะนำไปทิ้ง หรือการใช้กระดาษให้หมดทั้งหน้าหลัง หลักการนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้พลังงาน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Recycle : คือ การนำทรัพยากรที่ใช้แล้ว กลับมาใช้ใหม่ ด้วยกระบวนการรีไซเคิล เช่นนำเอาเศษกระดาษ กลับมาทำเป็นกล่องกระดาษ เอาฝากระป๋องน้ำอัดลมมาทำเป็นขาเทียมเป็นต้น วิธีนี้จะลดปริมาณขยะที่จะเพิ่มขึ้น ให้ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดที่สุด

Repair : คือ การซ่อมแซมสิ่งต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานมากขึ้น แทนที่จะนำไปทิ้งไปในทันที เช่น เสื้อขาด ก็นำไปเย็บ คอมพิวเตอร์พัง ก็นำไปซ่อมเป็นต้น


“หลักการ 5R เป็นหลักการที่เราสามารถนำมาใช้ได้โดยตรงในวิถีชีวิตของเรา นี่ถือเป็นกระบวนการที่ดี และยั่งยืนต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน หรือในอนาคตอันอีกยาวนาน”

ที่มา palmmade.com

ข้อมูลโดย : https://erdi.cmu.ac.th/?p=1987
แกลลอรี่