คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการปรับปรุงแก้ไขบันไดนาคและกำแพงวัดป่าแดงมหาวิหาร

4 ตุลาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการปรับปรุงแก้ไขบันไดนาคและกำแพงวัดป่าแดงมหาวิหาร นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหาร พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าแดงมหาวิหารและกำแพง ตลอดจนทีมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ทีมวิศวกร และผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ฯ ณ วัดป่าแดงมหาวิหาร เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564
แกลลอรี่