การประชุมวิชาการประจำปี 2563 ครั้งที่ 13 โดย สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ แห่งประเทศไทย

15 ตุลาคม 2563

คณะทันตแพทยศาสตร์

การประชุมประจำปีสมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 13 (หัวข้อ Digitally Integrated Health System)   13th Annual Meeting of the Thai Cleft Lip-Palate and Craniofacial Association (THAI CLEFT 2020)   โดย ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมกับ สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ แห่งประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563   ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ในรูปแบบ Online หรือ In-person
เริ่มการลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ในวันที่ 20 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563

สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทาง http://meeting.thaicleft.org/

และสามารถติดตามข่าวสารผ่านทาง Line Official : @594zvguc หรือสแกน QR code 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://meeting.thaicleft.org/


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่ ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


แกลลอรี่