ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล เรื่อง เริ่มต้นจากแหล่งที่มาของข้อมูล เพื่อเพิ่มพูนความสำเร็จแห่งงานวิจัย

2 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักหอสมุด

     สำนักหอสมุด เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล เรื่อง "เริ่มต้นจากแหล่งที่มาของข้อมูล เพื่อเพิ่มพูนความสำเร็จแห่งงานวิจัย" จัดโดย ฝ่ายห้องสมุดสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักหอสมุด ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักหอสมุด
     ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน ได้ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ได้ที่ tinyurl.com/galesats4cmu0224 ผู้ที่ลงทะเบียน 30 ท่านแรก รับของขวัญสุดพิเศษจาก Gale

หัวข้อ

  • Digital Humanities (มนุษยศาสตร์ดิจิทัล)

  • เรียนรู้การใช้งานฐานข้อมูลด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ Gale e-Books, Gale Primary Sources และ Gale Digital Scholar Lab

  • เทคนิคการใช้ DSLAB เพื่อเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์งานวิจัย

หมายเหตุ:
- สงวนสิทธิ์เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสังกัด มช.
- สามารถนำ Smart Devices ส่วนตัวมาใช้ในการอบรมได้

แกลลอรี่