คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จำนวน 1 อัตรา

11 มิถุนายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์

         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4180042 จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,060.- บาท เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 

ลิงค์รับสมัคร คลิก